Maatwerk

Bookinn Software is in staat om het gehele traject, van concept tot eindproduct te verzorgen. Indien u dit wenst, is het echter ook mogelijk om ons in te schakelen voor een bepaald deeltraject. Wij onderscheiden, in het proces van concept tot eindproduct, de volgende deeltrajecten: vooronderzoek, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, interactie ontwerp en user interface ontwerp. Vooronderzoek In deze fase wordt met behulp van een uitgebreid vooronderzoek inzage verkregen in het concept, doelstelling(en) en doelgroep(en). De bevindingen van dit vooronderzoek worden geanalyseerd en vastgelegd in een projectbeschrijving. Op basis van deze projectbeschrijving wordt een voorstel aan u voorgelegd. In dit voorstel wordt duidelijk afgebakend welke werkzaamheden binnen het project vallen en wat de benodigde investering is. Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp is een tot in detail uitgewerkte blauwdruk van de te ontwikkelen applicatie. In dit document staat exact beschreven welke gekoppelde functies en inhoud de applicatie zal bevatten. Het functioneel ontwerp dient tevens als basis voor het technisch ontwerp en vormgeving. Indien er in deze fase nog zaken naar voren komen die niet in de projectomschrijving beschreven staan, worden deze apart begroot en aan de opdrachtgever voorgelegd. Technisch ontwerp Het technisch ontwerp is een gedetailleerde beschrijving van de technische specificaties van de te ontwikkelen applicatie. In dit document wordt aangegeven met welke scriptingtalen en op welke wijze de applicatie ontwikkeld zal worden. Het technisch ontwerp is een handvat voor de technici die de applicatie gaan bouwen. In het ontwerp worden zaken beschreven als het conceptuele data- en klassenmodel, een entiteiten relatie diagram, flowcharts van de processen en een systeem analyse. Interactie ontwerp Gelijktijdig en in aansluiting op het functioneel ontwerp wordt het interactie ontwerp uitgewerkt. Het interactie ontwerp geeft gestalte aan de logische en functionele ordening van de gepresenteerde functionaliteit en resulteert in schermvoorbeelden. Een voorstel voor de "look & feel" of een reeds bestaande huisstijl wordt geïntegreerd in de schermvoorbeelden. User interface ontwerp In het user interface ontwerp wordt de uiteindelijke look & feel van de oplossing ontwikkeld. Dit kan zowel door Bookinn Software als door uw eigen designbureau uitgevoerd worden. In dit ontwerp zal de user interface van de uiteindelijke oplossing ontworpen worden. Hiervoor zullen van alle templates en functionele elementen designs gemaakt worden.